Jeesus saarnaa fariseuksille!

Matteus 21:28-32

Mutta miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: Poikani mene tänään tekemääm työtä viinitarhaani.

Tämä vastasi ja sanoi EN TAHDO MUTTA JÄLJESTÄPÄIN KATUI JA MENI

Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin.Tämä vastasi ja sanoi: MINÄ MENEN HERRA MUTTA EI MENNYTKÄÄN.

Kumpi näistä kahdesta teki Isänsä tahdon. He sanoivat ENSIMMÄINEN. Jeesus sanoi heille:

TOTISESTI MINÄ SANON TEILLE: PUBLIKAANIT JA PORTOT MENEVÄT ENNEN TEITÄ JUMALAN VALTAKUNTAAN.

Sillä Johannes tuli teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä ja vaikka te se näitte ette jäljestäpäinkään katuneet että olisitte uskoneet häntä

Ottakaamme ahkeruudesta ja kutsumuksestamme vaari niin emme koskaan lankea.

2 Piet 1:10 Pyrkikää sentähden veljet sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi sillä jos sen teette ette koskaan lankea

Jumalalla on jokaiselle tehtävä älä siis väheksy pienten alkujen päivää. Se on suuri päivä Jumalalle ja sinulle.