Jumala on rakkaus. Rakkaus on laaja käsite ja se ei poista tuomioita, nuhtelua, Jumalan kiivautta. Tämä käsite rakkaudesta korostaa sitä puolta seurakunnassa josta raamattu puhuu maailman meidän tuntevan. Perhe joka ei pysy ruodussa ja kurissa ei ole perhe. Jumala on itse luvannut puhdistaa seurakuntansa joka on ilman tahraa ja ryppyä. Hän tekee sen tavalla jota emme odota....Pyhän Hengen kautta. Apostolien teot kertoo miten Jumala voi myös toimia perheensä(pyhiensä) parissa.

(eng. raamattu)

Joh 13:35 Your love for one another will prove to the world that you are my discipiles.

Joh 13:34,35 UUDEN KÄSKYN minä annan teille että rakastatte toisianne, NIINKUIN minä olen teitä rakastanut-että tekin toisianne rakastaisitte

SIITÄ KAIKKI tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, JOS (JOS) teilla on KESKINÄINEN RAKKAUS

Oikean seurakunnan OIKEA TUNNUSMERKKI ON KESKINÄINEN RAKKAUS

1 Kor 13:13 Niin pysyvät nyt usko, toivo,rakkaus nämä kolme, mutta SUURIN NIISTÄ ON RAKKAUS

Oikean seurakunnan tunnusmerkki ei ole ihmeet vaan RAKKAUS.

1 Kor 13:2 ...ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin että voisin VUORIA SIIRTÄÄ mutta minulla ei olisi rakkautta EN MINÄ MITÄÄN OLISI.

1 Tim 5;8 Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan perhekuntalaisistaan, niinhän on kieltänyt uskon ja uskotonta pahempi.

Matteus 7:22 MONI sanoo minulle sinä päivänä...emmekö ennustaneet...emmekö ajaneet ulos riivaajia...monta voimallista tekoa

Mitä Jeesus vastaa!

Matteus 7:24 Minä en ole koskaan teitä tuntenut,menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät (eng. raamattu Get away from me ,you who break God`s law eli menkää pois minun tyköäni te jotka rikotte Jumalan lain ja mikä se on tämä!)

Matteus 22:37-40 Niin Jeesus sanoihänelle;RAKASTA Herraa sinun Jumalaasi KAIKESTA SYDÄMESTÄSI ja KAIKESTA SIELUSTASI ja KAIKESTA MIELESTÄSI

TÄMÄ ON SUURIN JA !ENSIMMÄINEN KÄSKY!

Toinen tämän vertainen on :!!!!!RAKASTA LÄHIMMÄISTÄSI NIINKUIN itseäsi!!!!

Näissä KAHDESSA riippuu kaikki laki ja profeetat.

Jeesus sanoikin lopunajan merkiksi:

Matteus 24:12 Ja sentähden että laittomuus pääsee valtaan kylmenee useimpien RAKKAUS (siis ensin Jumalaa ja sitten lähimmäistä kohtaan)

Kaikki ihmeet mitä Jeesus teki olivat kiistattomia.Kaikki olivat hämmästyksissään kuten Paavalin kautta Jumalan tekemät ihmeet.

En kiistä etteikö ihmeitä tapahtuisi ihmettelen vain miksi ne ihmeet mitä Jeesus teki en ole ikinä tämän päivän lehdestä lukenut! Se ei tarkoita etteikö niitä tapahtuisi. Suurin este on epäusko ja Jumalan voima tulee ilmi vain aidosti Jeesukseen rakastuneesta ihmisestä jolle Hän on ykkönen.

Perhe (seurakunta on ensimmäinen merkki todellisesta oikeasta seurakunnasta)

JOS on yksi usko miksi on niin paljon eri kirkkokuntia. Yksinkertaisesti siksi että rakkaus ei yhdistä vaan kiistely siitä kenellä on oikea käsitys milloin mistäkin raamatunpaikasta raamatunlauseesta.Perheessä voi olla eri mieltä mutta se ei tarkoita keskinäistä hajoamista.

No jos eri seurakunnat ovat rikkaus MIKSI HE EIVÄT KOKOONNU YHTEEN KIITTÄMÄÄN yhteisestä uskosta. Sen tähden että eripuraisuus erottaa heidät toisistaan.

On nuoriseurakuntaa, vanhusseurakuntaa kohta jokaiselle ikäryhmälle on oma seurakuntasa. Jos ajattelee perhettä se on juuri rikkautta että on isä, äiti ja eri ikäiset lapset ja lisäksi suku.Se on rikkautta.

Luukas8:19-21 Ja hänen äitinsä ja veljensä tulivat häntä tapaamaan...

Niin hänelle ilmoitettiin : Sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat nähdä sinua.

Mutta hän vastasi ja sanoi heille: MINUN ÄITINI JA VELJENI OVAT NÄMÄ, jotka KUULEVAT JUMLAN SANAN JA SEN MUKAAN TEKEVÄT!

Usko ilman tekoja on kuollut samoin rakkaus ilman tekoja on kuollut.

1 Joh 3:14 Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämää, sillä me RAKASTAMME veljiä. Joka ei raksta pysyy kuolemassa (eli synnissä)

Mark 8:12 Niin hän huokasi hegessään ja sanoi ; miksi TÄMÄ SUKUPOLVI VAATII MERKKIÄ? Totisesti tälle sukupovelle ei anneta merkkiä.

Luukas 11:29...Tämä sukupolvi on paha sukupolvi , se tavoittelee merkkiä mutta sille ei anneta MUUTA MERKKIÄ KUIN PROFEETTA JOONAN MERKKI.

Ilman pennin pyörylää, ilman rahaa, matkakin oli ilmainen, ei kaiuttimia, pelkkä suu jolla hän huusi: vielä 40 päivää ja Niinivee hävitetään. Ei yhtään ihmeparannusta vain kääntykää ja tehkää parannus ja pukeutukaa säkkipukuun!

Matteus 12:41 ....sillä he tekivät parannuksen Joonan saarnan vaikutuksesta....

Herra Sebaot lähetä meille Joonan kaltaisia opetuslapsia!