Luukas 11:46 Mutta hän sanoi: Voi teitä te lainoppineet kun te sälytätte ihmisten päälle vaikeasti kannettavia taakkoja ettekä itse sormellakaan koske niihin taakkoihin.

Seurakunta perheen tarkoitus on armolahjojen kautta koskettaa ihmisiä jos armolahjat toimivat seurakunnassa.

Seurakunnan tehtävä on vapauttaa ihmisiä Jeesuksen nimessä. Jeesus sanoikin että kun hän tulee löytäneekö hän enää uskoa maan päältä.

Monet ovat kutsutut harvat valitut.

Matteus 7:14 mutta se portti on ahdas ja tie kaita joka vie elämään ja harvat ovat ne jotka sen löytävät

Seurakunnalle: Jesaja 61:1 Herran Henki pitäisi levätä seurakunnan yllä joten

Herran Henki on minun päälläni sillä hän on voidellut minut julistamaan ILOSANOMAA nöyrille lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta

julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää lohduttamaan KAIKKIA murheellisia.

panemaan Siionin murheellisten päähän antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan ylistyksen vaipan MASENTUNEEN HENGEN SIJAAN ja heidän nimensä on oleva VANHURSKAUDEN TAMMET Herran istutus HÄNEN KIRKKAUTENSA ILMOITUKSEKSI