Jumalalle on kaikki mahdollista uskotko sen myös herätys lopun aikana! Älä rajoita Jumalaa et siihen kykene sillä et ole Jumala!

Matteus 28:19,20 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun optuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Poja ja Pyhän Hnegen nimeen

ja opettamalla heitä pitämään kaikki mitä MINÄ OLEN KÄSKENYT HEIDÄN PITÄÄ. Ja katso minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti

Matteus 13:30 Antakaa molempien kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti ja elonaikana minä sanon leikkuumiehelle . Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettaviksi mutta nisu korjatkaa minun aittaani

Luukas 10:2 Ja hän sanoi heille: Eloa on paljon mutta TYÖMIEHIÄ VÄHÄN. RUKOILKAA SIIS ETTÄ HÄN LÄHETTÄISI TYÖMIEHIÄ ELONKORJUUSEEN.

Matteus 13:30 Ja katso on viimeisiä jotka tulevat ensimmäisiksi ja on ensimmäisiä jotka tulevat viimeisiksi

Joh 4:35 etteko sano. Vielä on neljä kuukautta niin elonleikkuu joutuu? Katso minä sanon teille nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita KUINKA NE OVAT VALJENNEET LEIKATTAVIKSI

Mal 3:17,18....ja minä olen heille laupias niin kuin mies on laupias pojallensa joka HÄNTÄ PALVELEE

ja te NÄETTE JÄLLEEN MIKÄ ON ERO VANHURSKAAN JA JUMALTTOMAN VÄLILLÄ

Dan 12:3 Ja TAIDOLLISET LOISTAVAT niin kuin taivaanvahvuus loistaa ja NE JOTKA MONTA VANHURSKAUTEEN SAATTAVAT NIINKUIN TÄHDET aina ja iankaikkisesti

1 Tim 2:4 joka tahtoo(Jeesus)että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden

San 11:30 Vanhurskaan hedelmä on elämän puu ja viisas voittaa sieluja

Gal 3:14 että AABRAHAMIN SIUNAUS TULISI JEESUKSESSA KRISTUKSESSA PAKANANIN OSAKSI ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen ( Aabrahamin siunaus oli taivas täynnä tähtiä eli ne jotka monta vanhurskauteen saattavat

Hebr 11:33,34 uskon luku uskottavaksi

jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia pitivät vanhurskautta voimassa saivat kokoe lupauksien toeteutumista tukkivat jalopeurain kidat sammuttivat tulen voiman pääsivät miekanteriä pakoon, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakon muukalaisten sotajoukot