Kun Pyhä Henki on meissä emme tarvitse ketään muuta Puolustajaa kuin sisäisen äänen joka kertoo meille että olemme Hänen Jeesuksen omia.

Ihmiset saavat valhetellen puhua mitä lystäävät mutta kun Henki on meissä se vakuuttaa sydämemme Jumalan rakkaudella saamme rauhoittaa sydämemme.

Jokainen uskova menee tämän läpi jossain elämänsä vaiheessa ei ole semmoista uskovaa joka tahtoo elää jumalisesti Jeesuksessa Krsituksessa ja ei joutuisi läpikäymään tätä.

Silloin kun ei ole muuta kun Jumala rinnallasi koetellaan mihin uskosi perustuu siispä rohkeasti etsimään sitä ainoaa Jeesuksesta Kristusta joka voi auttaa ja puolustaa sinua hädän hetkellä

Jeesuksesta sanotaan että hän teki kasvonsa kovaksi kuin piikivi sentähden häneen ei pilkka koskenut.

Jeremialle sanotaan että Jumala tekee hänen kasvonsa kovaksi kuin kivi, kiveäkin kovemmaksi timantin kaltaiseksi.

Luota siis Jumalaan ja Herraasi Jeesukseen hädän hetkellä hän varmasti tulee avuksesi.