Rakkauden kaksoiskäsky!

Matteus 22:40 Näissä kahdessa riippuu kaikki laki ja profeetat.

Matteus 23:29 Voi teitä te kirjanoppineet ja fariseukset te ulkokullatut kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista mutta jätätte sikseen sen mikä laissa on tärkeintä oikeuden ja uskollisuuden! Niitäkin tulisi noudattaa eikä noitakaan sikseen jättää.

Hoosea 6:6 Sillä laupautta minä tahdon enkä uhria ja Jumalan tuntemista enemmän kuin kuin polttouhreja.

Matteus 7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä Herra Herra emmekö sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa.

.....vaan se joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

Rakkauden kaksoiskäsky!

Matteus 7:23 Ja silloin minä lausun heille julki Minä en ole koskaan teitä tuntenut menkää pois minun tyköäni te laittomuuden harjoittajat

Nämä ihmiset ovat unohtaneet saman vertaisen käskyn rakasta lähimmäistäsi niin kuin itsesäsi. He tekevät nämä ihmeet ilman rakkauden kaksoiskäskyä. Jeesus opetti toisin.

Hänellä oli sääli ihmisiä kohtaan. Hän rakasti ihmisiä hän ei tuominnut ihmisiä eikä kehuskellut mitä ihmeitä hän oli tehnyt edellisenä päivänä.Hän ei suositellut itseänsä.Hänen suosittelijansa oli Isä. Hän tuli todistamaan valkeudesta.

Tieto hänestä levisi kaikkiin maakuntiin.

Ilman rakkauden kaksoiskäskyä emme toimi Jumalan tahdon mukaan.Siksi Jumala ei tunnusta heitä omikseen. Rakkaus Jumalaan tuo aina mukanaan rakkauden lähimmäiseen.